Ζυγγιά

Κατασκευάζουμε Ζυγγιά στερέωσης σε όλες τις διαστάσεις και σε όλες τις ποιότητες υλικού για:


  • Μεταλλικά κτίρια
  • Γερανογέφυρες
  • Σκέπαστρα
  • Οικοδομικούς γερανούς
  • Ειδικές κατασκευές
  • Στερέωση φωτοβολταϊκών

Ζυγγιά Ζυγγιά Ζυγγιά Ζυγγιά Ζυγγιά Ζυγγιά Ζυγγιά