Πλάκες θεμελίωσης αγκυρίων - αγκυρόβιδων

Κόβουμε φλάντζες - πλάκες θεμελίωσης  για μεταλλικές κατασκευές σέ όλες τις διαστάσεις και σε οποιοδήποτε σχήμα.


Εξαρτήματα βάσης αγκυρίων Εξαρτήματα βάσης αγκυρίων Βάση αγκυρίων και αγκύρια