Αγκύρια - Αγκυρόβιδες

Κατασκευάζουμε αγκύρια - αγκυρόβιδες μαύρα, γαλβανισμένα ψυχρώ, γαλβανισμένα θερμώ σε διαστασεις από Φ10-Φ100 και σε ποιότητα ST37 (4.6), ST52 (5.6), CK45 (6.8) , CK60 (8.8), 17225 (10.9), INOX Α3, Α4, 316 για:


  • μεταλλικά κτίρια
  • πυλώνες φωτισμού
  • οικοδομικούς γερανούς
  • διαφημιστικές πινακίδες
  • γερανογέφυρες

Αγκύρια μεγάλου μεγέθους Αγκύρια μεγάλου μεγέθους Αγκύρια Αγκύρια Αγκύρια μεγάλου μεγέθους Ζυγγιά