Ντίζες-Αμφικόχλια

Κατασκευάζουμε Ντίζες-Αμφικόχλια για στερέωση :

  • Μεταλλικών σχαρών.
  • Μεταλλικών υποστέγων.

Ζύγκια Ντίζες Ντίζες- Αμφικόχλια Ντίζες- Αμφικόχλια Ντίζες- Αμφικόχλια