Πίνακας Τετραγώνων

pdf

Δείτε το πίνακα σε pdf εδώ.

ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡO
5 0,200 42 13,840
6 0,280 45 15,900
8 0,500 50 19,630
10 0,790 55 23,750
12 1,130 60 28,260
14 1,540 65 33,150
15 1,771 70 38,470
16 2,010 75 44,16
18 2,540 80 50,240
20 3,140 85 56,720
22 3,800 90 63,590
24 4,530 95 70,990
25 4,910 100 78,500
26 5,300 110 95,000
28 6,150 115 104,000
30 7,070 120 113,000
32 8,040 125 123,000
35 9,620 130 133,000
38 11,340 140 154,000
40 12,560 150 177,000